Om Promo Seeds

Om Promo Seeds

Promoseeds Scandinavia er den skandinaviske del af promo seeds gruppen. Vi er repræsenteret med eget kontor i København, Stockholm og Helsinki.

Gennem et årelang tæt og daglig samarbejde på de 4 nordiske markeder (Norge betjenes for tiden fra København), har vi mulighed til at levere de rigtige løsninger til vore kunder, nationale og internationale.

Promoseeds gruppen findes derudover med egne virksomheder i Holland, Frankrig, UK, Tyskland, Spanien, Italien, USA og indkøbskontor i Fjern Øst. Hver promoseeds virksomhed er med hver sit speciale og sin egen produktion en vigtig del af kæden. Konstant videreudvikling og nytænkning i de kreative afdelinger, kvalitetskontrol i laboratoriet i Holland og en fleksibel produktions- og distributionskapacitet bevirker at vi er rustet til opgaver i alle størrelsesorden. Mindre opgaver klares uden at sætte hele organisationen i gang, og større opgaver ved ar placere dem der hvor det af økonomiske og tidsmæssig grunde er mest hensigtsmæssigt.