Om Promo Seeds

Om Promo Seeds

Promo Seeds Scandinavia er den skandinaviske del af promo seeds gruppen. Vi er repræsenteret med eget kontor i København, Stockholm og Helsinki.

Gennem et årelang tæt og daglig samarbejde på de 4 nordiske markeder (Norge betjenes for tiden fra København), har vi mulighed til at levere de rigtige løsninger til vore kunder, nationale og internationale.

Promo Seeds gruppen findes derudover med egne virksomheder i Holland, Frankrig, UK, Tyskland, Spanien, Italien, USA og indkøbskontor i Fjern Øst. Hver promoseeds virksomhed er med hver sit speciale og sin egen produktion en vigtig del af kæden. Konstant videreudvikling og nytænkning i de kreative afdelinger, kvalitetskontrol i laboratoriet i Holland og en fleksibel produktions- og distributionskapacitet bevirker at vi er rustet til opgaver i alle størrelsesorden. Mindre opgaver klares uden at sætte hele organisationen i gang, og større opgaver ved ar placere dem der hvor det af økonomiske og tidsmæssig grunde er mest hensigtsmæssigt.